Berichten

- 8

Logistiek van huisvuil

De geografische omschrijving van de afvalintercommunales is het product van de geschiedenis van het Vlaamse afvalbeleid. Het Vlaamse regeerakkoord pleit voor een evaluatie en stelt dat ‘de huidige indeling van…

Visie eindverwerking van afval

Ondanks alle inspanningen om afval zoveel mogelijk te voorkomen, hergebruiken of recycleren, heeft de burger nog altijd afval dat daar niet voor in aanmerking komt. En ook bij recyclage-activiteiten ontstaan…

Veilig vervoer van asbestcement

Al sinds 2006 kunnen inwoners beperkte hoeveelheden asbest- cement gratis afleveren op het containerpark. Om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen, keurt de Vlaamse overheid eind 2020 een nieuwe…

Herbruikbare bekers op evenementen

Vanaf 1 januari 2020 moeten organisatoren van evenementen met herbruikbare bekers werken. Kiezen ze om toch wegwerpbekers te blijven gebruiken, dan moeten ze minimaal negentig procent recycleren. Helaas ligt de…

Europese recyclagedoelstellingen stedelijk afval

  Europa bepaalde nieuwe, ambitieuze recyclagedoelstellingen, een nauwkeurigere berekeningswijze en breidde de definitie van stedelijk afval uit. De Europese lidstaten rapporteren aan Europa per jaar hoeveel stedelijk afval er geproduceerd…