Moeizame volgende horde voor selectieve inzameling van verpakkingen

Proefprojecten verspreid over heel België geven aan dat de burger klaar is voor een uitgebreidere inzameling van verpakkingsafval. Eind 2018 keurt de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) de erkenning van Fost Plus goed.
Ze lanceert daarmee de effectieve invoering van de nieuwe blauwe zak. Die zal in de toekomst ook folies en andere plastic verpakkingen mogen bevatten naast de plastic flessen en flacons, de metalen verpakkingen en de drankkartons uit de oorspronkelijke sorteerboodschap. Halverwege 2019 starten een achttal afvalintercommunales in Vlaanderen hiermee. De oorspronkelijke bedoeling om het nieuwe systeem tegen 2021 geleidelijk in het hele land toe te passen, botst al snel op grenzen.

Sorteer­ en verwerkingscapaciteit staan hier met stip samen op de eerste plaats. Azië sluit na jaren de grenzen voor verpakkingsafval. De Europese lidstaten moeten nu zelf oplossingen uitwerken voor de stromen gemengd kunststofafval die ze ook zelf produceren. De drie gewesten nemen de strategische beslissing te investeren in recyclageprojecten binnen ons eigen land. Daarom lanceert Fost Plus een oproep om een recyclageproject in België in te dienen. Daarnaast moet het beheersorganisme op zoek naar voldoende capaciteit om grote hoeveelheden extra verpakkingsafval te sorteren. Verschillende sorteerbedrijven passen hun installaties aan om Vlaanderen daar geleidelijk aan van te voorzien.
De lokale besturen die met de nieuwe inzameling starten, krijgen van de inwoners positieve reacties. De sorteerboodschap ‘alle verpakkingen uit kunststof’ blijkt echter complexer dan verwacht. Fost Plus poneert hierop een aantal uitzonderingen die onmogelijk uit te leggen zijn aan de burger.

Interafval blijft pleiten voor een eenduidige en eenvoudige sorteerboodschap voor de burger en de afvalophaler. Deze regel is trouwens ook opgenomen in de erkenning van Fost Plus.

Met een positieve boodschap stimuleren we de mensen om te sorteren. Dit verbetert de kwaliteit van de selectieve inzameling. Bovendien ondersteunt het de inspanningen om voor alle verpakkingen een oplossing te zoeken. De inhoud van de nieuwe blauwe zak is een mooi voorbeeld van de verpakkingsdrift waarin we met zijn allen zijn beland.

Apart verpakte hardgekookte eieren, individuele porties kaas of apart verpakte koekjes in een schaaltje met een omverpakking: één onderdeel bestaat vaak uit verschillende aan elkaar gelijmde lagen kunststof en blijkt zeer lastig om te sorteren en te recycleren. Het gebruik van verschillende lagen en verschillende soorten kunststof in één verpakking
uit pure marketingoverwegingen zadelt de recyclage­industrie op met problematische afvalstromen. Interafval blijft er bijFost Plus op aandringen producenten financieel te belonen, als ze alternatieven voor dergelijke verpakkingen zoeken.

Een duurzaam en doordacht ontwerp van verpakkingen blijft de allereerste stap om een overschot aan onrecycleerbaregemengde plastics te vermijden. Omdat de bouw van een aantal sorteerinstallaties in Vlaanderen nog moet beginnen, wordt alsnel duidelijk dat de start van de nieuwe inzameling voor een heel aantal lokale besturen later zal komen dan gepland. Hetblijft lastig dit uit te leggen aan de inwoners, die bijvoorbeeld bij familie in andere regio’s merken dat daar andere regels gelden

Bron: Interafval jaarbericht 2019

Recycleren is belangrijk. Door het restafval goed te sorteren kan beter verwerkt worden. De overschot die verbrand moet worden blijft daardoor beperkt. Draag dus altijd je afgedankte gerief naar het containerpark of recyclagepark, waar je ook woont. of dat nu in Heusden-Zolder, Kampenhout, Vilvoorde-Koningslo, of Sint-Michiels is. Je vindt zeker een containerpark bij jou in de buurt.