Logistiek van huisvuil

- 1

De geografische omschrijving van de afvalintercommunales is het product van de geschiedenis van het Vlaamse afvalbeleid. Het Vlaamse regeerakkoord pleit voor een evaluatie en stelt dat ‘de huidige indeling van de afvalintercommunales niet altijd een logisch geografisch geheel vormt, ten koste van efficiëntie en milieu-impact.

De Vlaamse regering nodigt de sector daarom uit om voorstellen te formuleren om de efficiëntie te verbeteren en om de werkingsgebieden te optimaliseren. Op basis van deze voorstellen wil de regering een visie uitwerken.’ Een onderzoek naar mogelijke efficiëntiewinsten is altijd aan te bevelen en daarom neemt Interafval het initiatief voor een analyse.

Transport huisvuil in beeld

Om na te gaan waar er mogelijke winsten liggen, is het nuttig de belangrijkste stromen van huishoudelijk afval en hun impact in kaart te brengen.

De focus ligt daarbij op logistieke bewegingen omdat die vanzelfsprekend het meest een rechtstreeks gevolg zijn van de geografische indeling van de afvalintercommunales. Uit de afvalcijfers van 2018 blijkt dat huisvuil – het niet-recycleerbare restafval dat aan huis wordt ingezameld – in volume en gewicht de meest relevante fractie is, ook al vertegenwoordigt ze slechts vier procent van alle transporten van huishoudelijk en industrieel afval in Vlaanderen.

In 2020 maakt Interafval voor deze afvalstroom de oefening, bij wijze van test. Samen met de leden verzamelt ze alle detailgegevens over de inzameling, de overslag, het tussentransport, de afvoer naar de verwerking en het transport van reststoffen na de verwerking. Ze werkt hiervoor goed samen met Multimodaal Vlaanderen (VIL). Zo is eind 2020 het beeld klaar van alle bewegingen van deze specifieke afvalstroom en gebeurt er een eerste kwalitatieve analyse van projecten die verder onderzoek verdienen.

Bron: interafval jaarbericht 2020

We merken graag op dat ook jij je steentje kan bijdragen tot een beter milieu. Sorteer je afval en breng het naar het containerpark. Waar je ook woont, in Geel, Vilvoorde, Genk of Deinze, overal zijn er recyclageparken waar je met je afgedankt gerief terecht kan.