Gerecycleerde restafval zakken en beter sorteren

Sinds het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) in 2012 het licht zag, stond er zowat voortdurend een aanvulling of aanpassing op stapel. In 2019 verschijnt VLAREMA 7, een zevende pakket wijzigingen dat lokale besturen meteen aan het werk zet. De tekst legt een uitgebreider sorteerboodschap voor gft vast, zodat huishoudens vanaf nu ook resten van bereide voeding kunnen meegeven met de gft­inzameling. Vlaanderen maakt op dit gebied een inhaalbeweging ten opzichte van andere Europese lidstaten waar dergelijk keukenafval altijd bij het gft gevoegd werd. Wat keukenafval betreft voert VLAREMA de sorteerverplichting in voor bedrijven. De invoering ervan verloopt in twee fasen. Tegen 1 januari 2021 moeten de grotere producenten dit afval sorteren. Denk hierbij aan scholen die warme maaltijden serveren en meer dan driehonderd leerlingen hebben, of aan restaurants die meer dan vijftig maaltijden per dag serveren. In een tweede fase moeten de kleinere producenten volgen.

Er komt een verbod op het gebruik van kunststof afvalzakken die niet worden vervaardigd op basis van gerecycleerde kunststoffen. Dit verbod gaat in op 1 januari 2021. Gemeentebesturen en afvalintercommunales moeten dus op relatief korte termijn op zoek naar restafvalzakken die hieraan beantwoorden. Minder goede ervaringen uit het verleden met gerecycleerde grondstoffen doen sommige besturen twijfelen. De kwaliteit van een restafvalzak moet onberispelijk zijn.

Daarnaast is het gebruik van bepaalde kleuren een voordeel voor de ophalers om een onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende afvalfracties maar ook tussen zakken van verschillende gemeenten. Bovendien is het onduidelijk of de producenten tijdig de nodige zakken zullen kunnen leveren. Uiteindelijk is over deze specifieke bepaling het laatste woord nog niet gezegd, maar ze zet producenten, aankopers en gebruikers van de zakken in ieder geval aan tot nadenken. De wijzigingen die lokale besturen het meest hoofdbrekens bezorgen, zijn echter die in verband met cateringmateriaal zoals bekers, bestek en borden voor eenmalig gebruik. De Vlaamse overheid voert een verbod in op het gebruik van wegwerpcateringmateriaal tijdens evenementen die lokale besturen organiseren en tijdens hun eigen werking.

Eerst is er een verbod op wegwerpbekers, vanaf 1 januari 2022 wordt dit uitgebreid tot het aanbieden van bereide voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor éénmalig gebruik. De Vlaamse overheid keurt het reglement goed op 22 maart 2019, het verbod gaat in op 1 januari 2020. In amper acht maanden tijd moeten de interne werking en de op stapel staande evenementen doorgelicht worden wat betreft wegwerpmateriaal dat gekoppeld is aan eten en drinken. Het feit dat de OVAM zelf draalt met de interpretatie van de bepalingen in VLAREMA, maakt het er niet beter op. Pas op het einde van het jaar komt er een ‘interpretatiedocument’ en ook dat ondergaat nog aanpassingen. Dit neemt niet weg dat de herbruikbare bekers aan een tweede leven beginnen, en deze keer zijn ze vergezeld van andere ‘verpakkingen’ zoals herbruikbare frietbakjes of ijsbekertjes. Bovendien maakt de technologie ondertussen op het vlak van waarborg­ en terugnamesystemen een en ander misschien eenvoudiger. Ook de sociale economie neemt initiatieven in verband met dienstverlening betreffende herbruikbare bekers. Interafval juicht deze evolutie in afvalpreventie en duurzaamheid toe. Het is wel jammer dat de lokale besturen niet de kans kregen om dit op voorhand met de Vlaamse overheid door te praten, zodat de invoering misschien wat soepeler had kunnen verlopen.

Bron: Interafval jaarbericht 2019

Een beter milieu begint bij jezelf. Sorteer je afval en breng jet naar het containerpark. Overal in Vlaanderen vind je deze recyclageparken. Woon je nu in Kalmthout, Londerzeel, Zeebrugge of Kampenhout, er is altijd een dergelijk park bij jouw in de buurt.