Vlaamse regering door een afval­- en materialenbril

De minister gaat ervan uit dat de lokale besturen hun rol moeten spelen in afvalpreventie en beleid. Toch wil ze samen met de gemeenten ‘de wenselijke rol van overheden in afvalverwerkingsinstallaties’ evalueren.

Ook voor de afvalintercommunales is er een boodschap. Ze worden uitgenodigd om zelf voorstellen te formuleren om hun efficiëntie qua milieu-impact te verbeteren en hun werkingsgebied te optimaliseren. Ook al is Vlaanderen internationaal een voorbeeld op het vlak van afvalbeleid, de nieuwe Vlaamse regering stelt de positie van gemeenten bij afvalverwerking en de indeling van de afvalintercommunales dus duidelijk in vraag. Hoe dan ook, de lokale besturen zijn zeker bereid hierover een open en gefundeerd debat te voeren.

Ondertussen werkt de VVSG aan een standpunt over regiovorming. De Vlaamse regering wil wat betreft binnenlands bestuur orde scheppen in de verschillende tussenstructuren waarin lokale besturen vertegenwoordigd zijn. Ze is voorstander van een afbakening van vaste regio’s. Van daaruit zou iedereen dan bepaalde beleidsthema’s kunnen opnemen. Hoe de specifieke bepalingen uit de beleidsbrief omgeving in verband met afvalintercommunales hier in te passen zijn, is eind 2019 nog onduidelijk. Interafval plant hieromtrent verdere initiatieven in 2020 en houdt samen met de VVSG de vinger aan de pols wat het dossier van de regiovorming betreft

Bron: Interafval jaarbericht 2019

Er is geen discussie mogelijk, een goede verwerking van afval is noodzakelijk voor een beter milieu. Heb je afgedankte materialen of spullen? Ga er mee naar het containerpark. Waar je ook woont, in Aartselaar, Houthulst, Lendelede of Lovendegem, overal zorgen recyclageparken  er voor dat het materiaal goed is gesorteerd en door het juiste bedrijf wordt verwerkt.