Milieu- en klimaatwinst door preventie

- 1

Preventie is de eerste trede van de prioriteitenladder en dus de beste optie. Het vermijden van het gebruik van producten en materialen levert de grootste milieuwinst én klimaatwinst op. Onder preventie vallen de volgende 3 R strategieën waarbij producten slimmer gebruikt of gemaakt worden:

  • Refuse: producten overbodig maken, bijvoorbeeld digitaliseren van producten, verpakking vermijden;
  • Rethink: het productgebruik intensifiëren, bijvoorbeeld producten (kledij, gereedschap, auto’s) delen zodat er in totaal minder producten nodig zijn om in eenzelfde behoefte te voorzien;
  • Reduce: producten ontwerpen die minder materialen en minder kostbare en schaarse grondstoffengebruiken, bijvoorbeeld inzet van recyclaat, lichtere producten.

Het meten van preventie is moeilijk want het gaat over vermeden afval, materialen en producten. In dit hoofdstuk trachten we dit te benaderen door gebruik te maken van volgende indicatoren:

  • De totale hoeveelheid huishoudelijk afval moet dalen;
  • Duurzame consumptie: de ontkoppeling tussen huishoudelijk afval en het huishoudbudget. Een hogere consumptie, gemeten door de uitgaven van de Vlaamse huishoudens, leidt niet tot meer afval;
  • Beperken van voedselverlies.

Jong geleerd is oud gedaan

Een milieubewuste en goede attitude rond duurzaam consumeren en produceren van producten en gebruik van materialen leer je best zo jong mogelijk aan. De OVAM ontwikkelde tools en vormingen voor hoger onderwijs en zet daarmee de toekomstige ondernemers en vakmensen op de goede weg. Voor het traditionele kleuter-,lager en secundair onderwijs werken we samen met diverse partners, waaronder ‘Milieuzorg op School ’en educatieve organisaties zoals ‘Djapo’ en ‘Good Planet’. Middenveldorganisaties en diverse burgerinitiatieven organiseren diverse themadagen en vormingen over preventie en circulaire economie. De beheersorganismen hebben ook de opdracht om burgers jong en oud te sensibiliseren en vorming te geven

Bron: Ovam – Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2019-Opvolging van de indicatoren in het uitvoeringsplan

Draag je steentje bij tot een beter milieu en klimaat. Breng je afgedankte spullen naar het recyclagepark van je stad of gemeente. Of je nu in Mechelen, Aalst, Westerlo of Menen woont, er is altijd een containerpark bij jou in de buurt!