Europese recyclagedoelstellingen stedelijk afval

- 1

 

Europa bepaalde nieuwe, ambitieuze recyclagedoelstellingen, een nauwkeurigere berekeningswijze en breidde de definitie van stedelijk afval uit. De Europese lidstaten rapporteren aan Europa per jaar hoeveel stedelijk afval er geproduceerd is en hoeveel daarvan gerecycleerd is.

De doelstelling tegen 2020 bedraagt 50% recyclage en die hebben we al ruimschoots gehaald.

Het recyclagepercentage bedroeg in 2018 voor België 55% en voor Vlaanderen 63%. De nieuwe doelstellingen gaan per 5 jaar met 5% omhoog: 55% tegen 2025, 60% tegen 2030 en 65% tegen 2035. Voor de berekening mocht tot nu toe selectief ingezameld afval, dat naar een verwerkingsinstallatie met het oog op recyclage gaat, beschouwd worden als gerecycleerd. Recyclageverliezen moesten niet berekend worden en mochten verwaarloosd worden.

Vanaf 2022 (over productiejaar 2020) moeten de lidstaten gegevens rapporteren over de effectieve input in de recyclagehandeling. Voor elk afvaltype werd een rekenpunt bepaald. Alle (sorteer)residu’s die daarvoor vrijkomen moeten in kaart gebracht worden en mogen niet meer meegeteld worden als gerecycleerd. Er zullen dus meer gedetailleerde gegevens nodig zijn over de verwerking van het afval én het Vlaamse recyclagepercentage zal lager zijn dan nu. Tenslotte moet nu ook het gelijkaardig bedrijfsafval mee opgenomen worden in de berekeningen. Tot nu toe rapporteerden we enkel over het huishoudelijk afval.

Bron: Ovam – Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2019-Opvolging van de indicatoren in het uitvoeringsplan

Een beter milieu begint bij jezelf. Sorteer je afval en breng jet naar het containerpark. Overal in Vlaanderen vind je deze recyclageparken. Woon je nu in Berchem, HasseltTienen of Waregem, er is altijd een dergelijk park bij jouw in de buurt.