Veilig vervoer van asbestcement

- 1

Al sinds 2006 kunnen inwoners beperkte hoeveelheden asbest- cement gratis afleveren op het containerpark. Om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen, keurt de Vlaamse overheid eind 2020 een nieuwe omzendbrief goed.

Hij komt tot stand in nauw overleg met de VVSG/Interafval en de FOD WASO, de federale overheidsdienst voor arbeidsbescherming. De brief bevat een duidelijke verplichting om asbestcement verpakt aan te leveren vanaf 1 januari 2021 en legt de nadruk op informeren en sensibiliseren. De lokale besturen krijgen zes maanden tijd om hun politiereglement aan te passen. Heel wat intercommunales wachten niet op de omzendbrief en bieden al in 2020 verpakkingsmateriaal en beschermingssets aan.

Interafval maakt hierover een handleiding voor haar leden en publiceert in het VVSG-magazine Lokaal een artikel met tips. Heel wat intercommunales maken ondertussen ook gebruik van de extra middelen van Vlaanderen voor asbestinzamelingsprojecten. Zo wordt eind 2020 in ruim tachtig procent van de Vlaamse gemeenten asbestcement aan huis opgehaald. De inwoner koopt tegen een verlaagd tarief een geschikte zak en beschermingsmateriaal, de gevulde zak wordt thuis opgehaald.

Met de nieuwe omzendbrief en de asbestinzamelingsprojecten komt de doelstelling van het Actieplan Asbestafbouw weer wat dichterbij: een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040.

Asbestcement wordt in ruim tachtig procent van de gemeenten aan huis opgehaald.

Bron: interafval jaarbericht 2020

Je merkt het, een goede verwerking van afval is noodzakelijk voor een beter milieu. Heb je afgedankte materialen of spullen? Ga er mee naar het containerpark. Waar je ook woont, in Brugge, Beringen, Kapellen of Dendermonde, overal zorgen recyclageparken  er voor dat het materiaal goed is gesorteerd en door het juiste bedrijf wordt verwerkt.