Verbod op drankrecipiënten voor eenmalig gebruik

- 1

Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe wet cateringmateriaal op evenementen van toepassing. Organisatoren mogen drank niet langer in eenmalige drankrecipiënten schenken.

Wegwerp is enkel toegelaten indien de organisator 90% van de verpakkingen inzamelt voor recyclage (95% vanaf 2022).

Voor overheden geldt de 90%-maatregel niet. De OVAM biedt organisatoren en lokale overheden de nodige praktische handvaten via een nieuwe handleiding, een stappenplan, infofiches en een kostensimulatie te vinden op groenevent.be. Een nieuwe OVAM-studie vergelijkt de milieu-impact van eenmalige en herbruikbare bekers en flesjes. Hoe vaker een beker hergebruikt wordt, hoe groter het milieuvoordeel.

Zo moet een herbruikbare polypropyleenbeker minstens 10 keer gebruikt worden om milieuvriendelijker te zijn dan de wegwerpvariant.

Verschillende parameters zijn van invloed op de milieuscore van zowel éénmalige als herbruikbare drankverpakkingen. Voor zowel herbruikbare als eenmalige drankverpakkingen zijn het materiaal en gewicht doorslaggevend. Hoe lager het gewicht, hoe beter de milieuscore. Het gebruik van gerecycleerd materiaal heeft eveneens een positief effect. Bij herbruikbare recipiënten blijkt het transport en de afwas slechts in geringe mate het milieuplaatje te beïnvloeden. Voor eenmalige drankverpakkingen geldt dat recyclage de totale milieu-impact slechts beperkt vermindert. De invloed van grondstoffen en productieproces blijft vele malen groter

Invloed van corona

Naar aanleiding van het coronavirus zien we het gebruik van cateringmateriaal voor éénmalig gebruik toenemen. Het coronavirus heeft echter geen invloed op het beleid en de wetgeving ten aanzien van herbruikbare materialen. De argumentatie dat wegwerpbekers, flesjes, servies en bestek hygiënischer en dus veiliger zijn, klopt niet. Een risico op besmetting ontstaat wanneer de aanbevelingen en verplichtingen voor persoonlijke hygiëne, voedselen arbeidshygiëne, en regelmatig reinigen en desinfecteren van oppervlakken en voorwerpen, niet worden nageleefd. Ongeacht of er nu gebruik gemaakt wordt van herbruikbaar of éénmalig cateringmateriaal. Herbruikbare bekers, borden en glazen zijn dus even veilig als wegwerp.

Bron: Ovam – Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2019-Opvolging van de indicatoren in het uitvoeringsplan

Wil je je steentje bijdragen tot een betere verwerking van het restafval? Breng je afval naar het containerpark. Van Sint-Truiden tot Halle, van Lanaken tot Winterslag, er zijn overal recyclageparken die zorgen dat je afval maximaal wordt gerecycleerd.