Evolutie hoeveelheid huishoudelijk afval

- 1

De totale hoeveelheid huishoudelijk afval is de hoeveelheid huishoudelijk afval opgehaald door of in opdracht van gemeenten. De evolutie is een indicator voor de preventie van huishoudelijk afval. Uiteraard spelen ook andere zaken een rol in de evolutie van de ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk afval. Sinds de invoering van het huidige uitvoeringsplan is het vergelijkbaar bedrijfsafval onderdeel van huishoudelijk afval. Bij de oude rekenmethode konden de gemeenten de hoeveelheid vergelijkbaar bedrijfsafval, die ze via hun kanalen inzamelden, afsplitsen van het huishoudelijk afval.Voorafgaand aan 2013 zijn enkel cijfers beschikbaar volgens de oude berekeningsmethode.

Daling afval sinds 2008

De daling van de hoeveelheid huishoudelijk afval werd in 2008 ingezet. De totale hoeveelheid huishoudelijk afval is in 2019 gedaald met 45kg per inwoner of 181 kton ten opzichte van 2013. In de periode 2013-2017stellen we een dalende trend vast voor zowel het selectief ingezamelde afval als het restafval. In 2019 is de totale hoeveelheid huishoudelijk afval terug gestegen, omwille van een stijging van de selectieve inzameling van houtafval, bouw-en sloopafval, groenafval, pmd en gft. De hoeveelheid restafval is blijven dalen

In 2019 is 69,9% van het huishoudelijk afval selectief ingezameld. 

In de periode 20132019 blijft dit aandeel min of meer gelijk. De kleine schommelingen zijn te verklaren door de evolutie van de hoeveelheidbouwen sloopafval,groenafval en gft, die op zich dan weer sterk afhankelijk zijn van de bouwactiviteit en de weersomstandigheden.

Bron: Ovam – Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2019-Opvolging van de indicatoren in het uitvoeringsplan

Gooi je afval niet zomaar in de vuilniszak. Heel wat zaken zijn nog geschikt voor recyclage. Je bent welkom op containerparken van in Wommelgem tot Torhout, van in Ninove tot Beringen. Doe een goede sortering en gooi je restafval in de juiste container. Zo kan het optimaal worden verwerkt.