Aantal erkende kringloopcentra en winkelpunten

- 1

De erkende kringloopcentra zijn de partners voor afvalpreventie, producthergebruik, duurzame consumptie én een sterk voorbeeld van lokale en sociale circulaire economie. De doelstellingen van de erkende kringloopcentra zijn:

  • de lokale inzameling van potentieel herbruikbare goederen
  • sorteren,
  • controleren en opfrissen van deze goederen om ze verkoopklaar te maken;
  • lokale sociale tewerkstelling;
  • producten verkopen aan lage prijzen voor kwetsbare groepen om koopkracht te verhogen en armoede te bestrijden.

De OVAM-doelstelling in het ‘Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval’ is een gemiddeld hergebruik van 7 kg per inwoner tegen 2022.

In 2019 waren er 2916 erkende kringloopcentra. Deze organisaties, merendeel sociale werkplaatsen, hebben een vastgelegd verzorgingsgebied bestaande uit een aantal steden en gemeenten uit hun regio.

In dit verzorgingsgebied zamelen de kringloopcentra herbruikbare goederen in bij burgers en bedrijven. Op een paar uitzonderingen is er slechts één erkend centrum per gemeente actief. De sector telde in 2019 162 fysieke verkooppunten waarvan 131 klassieke winkels met een ruim en gevarieerd gamma en 31 niche winkels zoals boetieks, pop-up stores, KiloMeet (verkoop per kilo en/of meter product), online verkoop en product-dienst modellen.Verankering en doelstellingen van de kringloopcentra

Hergebruik en de kringloopcentra zijn verankerd in het afval-en materialenbeleid en in het ‘Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval’. Jaarlijks rapporteren de centra hun resultaten over de goederenstroom en winkelverkoop aan de OVAM. Elke centrum krijgt jaarlijks werkingssubsidies op basis van het aantal inwoners van hun verzorgingsgebied en het gerealiseerd hergebruik (op basis van de winkelverkoop) in kilogram.De samenwerking met lokale besturen is verankerd in VLAREMA. Alle lokale besturen moeten een overeenkomst hebben met het centrum actief in hun gemeente.

Bron: Ovam – Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2019-Opvolging van de indicatoren in het uitvoeringsplan

Je merkt het, een goede verwerking van afval is noodzakelijk voor een beter milieu. Heb je afgedankte materialen of spullen? Ga er mee naar het containerpark. Waar je ook woont, in Harelbeke, Deurne, Poperinge of Tongeren, overal zorgen recyclageparken  er voor dat het materiaal goed is gesorteerd en door het juiste bedrijf wordt verwerkt.