Totale hoeveelheid huishoudelijk afval daalt

- 1

De totale hoeveelheid huishoudelijk afval daalt al enkele jaren.

De totale hoeveelheid huishoudelijk afval is in 2019 gedaald met 45 kg per inwoner of 181 kton ten opzichte van 2013.

In de periode 2013-2017 stellen we een dalende trend vast voor zowel het selectief ingezamelde afval als het restafval. In 2019 is de totale hoeveelheid huishoudelijk afval terug gestegen, omwille van een stijging van de selectieve inzameling van bouw- en sloopafval, houtafval, groenafval, pmd en gft. De hoeveelheid restafval is blijven dalen.

Externe factoren, zoals de bouwactiviteit en de weersomstandigheden, hebben een grote invloed op de hoeveelheden bouw- en sloopafval, gft en groenafval. Dit zijn grote stromen met een grote invloed op de totale hoeveelheid huishoudelijk afval. Om een beter zicht te krijgen op de impact van het beleid, kijken we beter naar de evolutie van de hoeveelheid huishoudelijk afval zonder bouw- en sloopafval, gft en groenafval.

Stijgers en dalers in detail

Zonder deze stromen is stijging van de selectieve inzameling in 2019 beperkt. Er is voornamelijk een stijging van de selectieve inzameling van houtafval, pmd en kunststoffen(andere dan pmd). De voornaamste daling doet zich voor bij de inzameling van papier en karton.

  • Over de selectief ingezamelde afvalstoffen kunnen we het volgende besluiten: De selectief ingezamelde hoeveelheid bouw- en sloopafval kent een duidelijk dalende trend tot en met 2018. In 2019 zien we een stijging van 22.000 ton (6,6%) ten opzichte van 2018.  De daling tot en met 2018 is waarschijnlijk niet enkel te verklaren door een effectieve daling van het bouw- en sloopafval dat bij de huishoudens vrijkomt, maar ook doordat het bouw- en sloopafval meer via andere kanalen ingezameld wordt. De stijging in 2019 is voornamelijk te wijten aan bijkomende inzameling van asbesthoudend bouw- en sloopafval en van inert, keramisch bouw- en sloopafval).
  • De selectief ingezamelde hoeveelheid houtafval is met meer dan 20% gestegen in 2019 ten opzichte van 2013. Een mogelijke verklaring is de vrij hoge prijs voor de verwerking van het houtafval, waardoor mogelijk meer houtafval van bouwprojecten achtergelaten wordt bij particulieren voor inzameling via het recyclagepark. Een andere mogelijke verklaring is dat de burgers door de tarieven nu vaker hun grofvuil, bijvoorbeeld meubelen, uit elkaar halen en hierdoor meer hout apart aanbieden in het containerpark.
  • De selectief ingezamelde hoeveelheid gft en groenafval schommelt sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. In 2019 zijn zowel de hoeveelheid gft als groenafval met 6% gestegen ten opzichte van 2018. Over de voorbije 10 jaar zien we een dalende trend te wijten aan minder groenafval van tuinaannemers op het recyclagepark en door verandering in tarieven voor groenafval en gft in bepaalde gemeenten.
  • De uitbreiding van de pmd-inzameling met alle plastic verpakkingen is halverwege 2019 van start gegaan in een 70-tal gemeenten in Vlaanderen. In gemeenten met de uitgebreide blauwe zak is de inzameling in 2019 met 22% gestegen ten opzichte van 2018. In de andere gemeenten zien we een beperkte stijging van de pmd-inzameling.
  • De inzameling van kunststoffen (andere dan pmd)is gestegen met 41%ten opzichte van 2013. Deze stijging is vooral te merken bij de harde kunststoffen(+79% ten opzichte van 2013). Deze fractie moet sinds april 2017 apart worden ingezameld in de Vlaamse containerparken. Het streefdoel in het uitvoeringsplan is om minstens 5 kg harde kunststoffen per inwoner in te zamelen tegen 2022, het einde van de planperiode. Met 3,05 kg harde kunststoffen per inwoner in 2019 is dit streefdoel nog niet bereikt.Merk op in dit laatste cijfer degemengde inzameling van harde kunststoffen samen met zachte kunststoffen niet inbegrepen is.
  • De gemeentelijke inzameling van papier en karton daalt in 2019 verder tot 60,16 kg/inwoner. Digitalisering en meer herbruikbare producten (zakken en boxen) dragen ongetwijfeld bij tot een vermindering van de totale hoeveelheid papierafval. Het gerealiseerde hergebruik door de Kringwinkelsector steeg tot 5,5kg per inwoner in 2019 met een algemeen hergebruikpercentage (verhouding hoeveelheid hergebruikt en ingezameld) van 42%. De doelstelling in het uitvoeringsplan is om 7 kg hergebruik per inwoner te realiseren tegen 2022met een hergebruik percentage van minimaal 50%, deze doelstelling is nog niet binnen bereik.

Bron: Ovam – Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2019Opvolging van de indicatoren in het uitvoeringsplan

Afvalverwerking is belangrijk als we met zijn allen willen werken aan een beter milieu. Overal zijn er containerparken, of je nu in Genk, Heist-op-den-Berg, Aalst, Oostende of eender welke andere gemeente of stad woont. Daar wordt alles voorgesorteerd. Zorg dus dat in de juiste container belandt. Zo kan alles zo efficiënt mogelijk worden verwerkt.