Strijd tegen zwerfvuil

- 1

De OVAM maakt eind 2020 de resultaten bekend van het tweejaarlijkse onderzoek naar de hoeveelheden opgeruimd zwerfvuil in Vlaanderen. Ondanks alle inspanningen is dat probleem niet onder controle. In 2019 is veertien procent meer zwerfvuil opgeruimd dan in 2017, meer dan 5000 ton boven de Vlaamse doelstelling van 16.341 ton per jaar. Uit metingen blijkt bovendien dat de netheid op autosnelwegparkings en aan afvalverzamelpunten zoals glasbollen of textielcontainers achteruit gaat.

De VVSG vraagt de Vlaamse Regering meer te investeren in het voorkomen van afval, bijvoorbeeld door herbruikbaar verpakkingen te stimuleren. Aan zwerfvuil hangt een fors prijskaartje voor steden en gemeenten. In 2019 betaalden ze samen naar schatting 144 miljoen euro voor het opruimen en verwerken ervan.

100 procent producenten-verantwoordelijkheid

Al jaren vragen lokale besturen dat producenten een grotere verantwoordelijkheid opnemen in de strijd tegen zwerfvuil. Dankzij de Europese richtlijn ‘Single Use Plastics’ komt er eindelijk schot in de zaak.

Ze stelt dat de Europese lidstaten vanaf 2023 de zwerfvuil kosten moeten doorrekenen aan de producenten van de vermelde kunststofproducten.

Het gaat bijvoorbeeld over plastic flesjes, wegwerpbekers en sigaretten-peuken. Vlaanderen wil nog verder gaan en dit financieringsprincipe veralgemenen voor alle afvalstromen die een belangrijk deel uitmaken van de zwerfvuil kost. Lokale besturen hopen dat dit voor de producenten een hefboom zal zijn om het zwerfvuilprobleem aan de bron aan te pakken.

Vergoedingen aan gemeenten

In opdracht van de OVAM loopt een studie naar een objectieve methodiek om de referentiekost te bepalen voor het opruimen van zwerfvuil. De VVSG en Interafval geven input aan dit onderzoek. De studie zal de basis vormen voor het bepalen van de vergoedingen aan lokale besturen voor het opruimen en verwerken van zwerfvuil.

Bron: interafval jaarbericht 2020

Een beter milieu begint bij jezelf. Sorteer je afval en breng jet naar het containerpark. Overal in Vlaanderen vind je deze recyclageparken. Woon je nu in Oostkamp, Boom, Lommel of Deinze, er is altijd een dergelijk park bij jouw in de buurt.