Productiehergebruik

- 1
Het ‘Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval’ stelt een doelstelling voorop van 7 kg effectief hergebruik per inwoner tegen 2022 met een hergebruikpercentage (verhouding tussen hergebruikt en ingezameld) van minimaal 50%. De winkelverkoop steeg naar 36.045 ton of gemiddeld 5,5 kg per inwoner in 2019. Goederen die na selectie niet verkoopbaar zijn of verkocht geraken via de winkels in Vlaanderen worden verkocht via andere kanalen voor diverse toepassingen en gebruik. Dit cijfer is niet inbegrepen in de winkelverkoop.

Het succes en de groei van de resultaten van de verkoop zijn afhankelijk van tal van factoren. De koepel en de individuele centra ondernemen verschillende acties en campagnes om kopers te sensibiliseren en te waarderen, op maat van de verschillende doelgroepen zoals studenten en verenigingen.

De Kringwinkels, de merknaam van bijna alle verkooppunten,voeren campagnes voor het breed publiek en via diverse communicatiekanalen: ‘Dag van de Kringwinkel’, ‘Retrodag’ en themadagen.Een aantal centra spelen in op trends en breiden hun verkoop uit met niche verkoop zoals een kledingboetiek met merkkleding, vintage shop, online verkoop en verkoop per kg van textiel in de Kilomeet. Hiervoor moeten er voldoende verkoopbare artikelen voorhanden zijn en voldoende middelen om een extra winkel te openen

Herbruikbaarheid en verkoopbaarheid: factoren

Herbruikbaarheid en verkoopbaarheid zijn aan verschillende factoren verbonden. De verkoopbaarheid hangt samen met de noden van de klanten, de staat van het product en de huidige trends. Ook de beschikbare opslag- en winkelruimte spelen een belangrijke rol om voldoende aanbod en doorstroming van goederen mogelijk te maken. De vertraagde groei in gewicht is ook gedeeltelijk te verklaren door de daling in gewicht van de gebruikte materialen. De instroom van zware massieve meubelen is streekgebonden en vermindert. Toestellen en vrijetijdsartikelen zijn nu vaker gemaakt uit kunststoffen dan uit metalen. Zonder voldoende bekwame en geschoolde medewerkers krijgen de centra de goederenstroom ook niet verwerkt om verkoopklaar te maken.

Bron: Ovam – Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2019-Opvolging van de indicatoren in het uitvoeringsplan

Recyclage is belangrijk. Je kan helpen om het afval zo goed mogelijk te verwerken. Breng je het naar het containerpark van Brugge Sint-Michiels, Brasschaat, Leuven of Lochristi? Werp alles in de juiste container. Hoe minder er bij het brandbaar belandt hoe meer er kan worden gerecycleerd.