Daling hoeveelheid huisvuil

- 1

In 2019 werd 950.985 ton of 143,46 kg per inwoner huishoudelijk restafval ingezameld door of in opdracht van de gemeenten. De hoeveelheid restafval is sinds 2013 blijven dalen. Dat is een daling van 6,57 kg per inwoner sinds 2016,het begin van de planperiode.

Het Vlaams streefcijfer tegen 2022 bedraagt 138 kg per inwoner.

Zowel de hoeveelheid huisvuil als grofvuil dalen. We kunnen deze daling als volgt verklaren: De aanpassing van tarieven huisvuil en grofvuil. In VLAREMA zijn verplichte minimumtarieven voor de inzameling van grofvuil en huisvuil opgenomen. In september 2020 waren de gemeenten Aalter, Brugge, Destelbergen, Genk, Gent, Knokke-Heist en Oostende nog niet in orde met de huidige minimumtarieven. Sommige van deze gemeenten hebben intussen beslist om zich in regel te stellen.

De uitbreiding van de pmd-inzameling met alle plastic verpakkingen is halverwege 2019 van start gegaan in een 70-tal gemeenten. De inwoners van deze gemeenten produceerden minder huisvuil in 2019. De invoering van een gft-inzameling in een groenregio. Bijvoorbeeld bij De Pinte, Nazareth, Merelbeke en Zulte leidde dit tot een effectieve daling van het restafval. De invoering van gewichtsdiftar systemen, zowel bij de huis-aan-huis inzameling als op de recyclageparken.Mobiele (mini) recyclageparken. Door de opkomst ervan wordt mogelijk ook een doelgroep bereikt die voordien niet bereikt werd, waardoor deze groep in verhouding meer selectief en minder restafval aanlevert.

Bron: Ovam – Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2019Opvolging van de indicatoren in het uitvoeringsplan

Wil je je steentje bijdragen tot een betere verwerking van het restafval? Breng je afval naar het containerpark. Van Schilde tot Balen, van Oostkamp tot Sint-Niklaas, er zijn overal recyclageparken die zorgen dat je afval maximaal wordt gerecycleerd.