LIFE-project C-MARTLIFE goedgekeurd

- 1

De OVAM diende samen met partners Interafval, Denuo, Fost Plus, Valipac, Vlaco en Westtoer een LIFE-projectvoorstel in voor een gezamenlijk bedrag van 18 miljoen euro. Dit zal voor 60 % worden gesubsidieerd door de Europese Commissie. Het project heeft een looptijd van 7 jaar.

  • Het wordt in eerste instantie gebruikt om mee uitvoering te geven aan het recent goedgekeurde kunststoffenplan.
  • Daarnaast zitten er acties in die Vlaanderen zullen helpen Europese doelstellingen te halen, zoals een betere opvolging van de hoeveelheden afval die effectief worden gerecycleerd en betere inzameling en verwerking van bio-afval.
  • Het project voorziet ook in een aantal noodzakelijke analyses van de samenstelling van het restafval om zo het beleid beter te onderbouwen.

Bron: Ovam – Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2019-Opvolging van de indicatoren in het uitvoeringsplan

Recyclage is belangrijk. Je kan helpen om het afval zo goed mogelijk te verwerken. Breng je het naar het containerpark van Evergem ,Deinze, Sint-Truiden of Bredene? Werp alles in de juiste container. Hoe minder er bij het brandbaar belandt hoe meer er kan worden gerecycleerd.