Aanpassingen aan het Materialendecreet

- 1

In juli 2020 gaf de Vlaamse Regering haar eerste principieel akkoord voor een wijziging van het materialendecreet.
Bedrijven die producten op de markt brengen waarvan een deel uiteindelijk in het zwerfvuil terechtkomt, moeten de zwerfvuilkosten volledig vergoeden.
Dit geldt voor alle producten die een significant deel uitmaken van het zwerfvuil of als zwerfvuil een belangrijke milieu-impact hebben. Om dit principe in de praktijk te brengen, lopen er in 2020 –2021 voorbereidende studies. De ene studie geeft meer inzicht in de samenstelling van het zwerfvuil. Een tweede studie brengt in kaart wat de zwerfvuilkosten zijn die momenteel gedragen worden door de overheden. Op basis daarvan kunnen overheden vergoed worden voor hun inspanningen en kunnen kosten toegewezen worden aan de diverse producenten. De regelingen zullen ingaan in 2023 –2024.

Verantwoordelijkheid van de producent

Een andere belangrijke wijziging voert minimale eisen in waaraan een regeling voor uitgebreide producenten verantwoordelijkheid moet voldoen. Zo moeten producenten minstens 80 % van de kosten dragen voor de gescheiden inzameling en recyclage van afvalstoffen die vallen onder een regeling van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Beide wijzigingen komen tegemoet aan nieuwe Europese verplichtingen. Ze moeten nog definitief worden goedgekeurd door de Vlaamse regering en het parlement.
Bron: Ovam – Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2019-Opvolging van de indicatoren in het uitvoeringsplan
We geven op deze website een waaier aan informatie over recyclage en afvalverwerking. Je merkt dat er heel wat maatregelen worden genomen voor een beter milieu en klimaat. Je kan zelf bijdragen tot de oplossing door maximaal je afval te sorteren. Inwoner van Geraardsbergen, Maasmechelen, Kapellen of Brugge of andere stad of gemeente? Ga naar het containerpark in je buurt met je afgedankte spullen.