Langetermijnvisie eindverwerking

- 1

De OVAM werkte in overleg met Interafval en de exploitanten van eindverwerkingsinstallaties een visie uit op de eindverwerking in Vlaanderen voor de lange termijn (2030 –2050).

De krachtlijnen zijn dat we in de eerste plaats een beleid moeten voeren gericht op een vermindering van de hoeveelheid restafval.

  • Tegen 2030 moet de hoeveelheid restafval per inwoner zijn gedaald tot 100 kg.
  • De hoeveelheid restafval van bedrijven moet tegen 2030 met een vergelijkbare hoeveelheid zijn gedaald.

De capaciteit voor afvalverbranding moet overeenkomstig dalen. Die moet immers beperkt blijven tot de hoeveelheid restafval die in Vlaanderen ontstaat. Alleen zo kunnen we de klimaatdoelstellingen halen voor 2030.

Na 2030 zullen nog verdere reducties van de hoeveelheid restafval nodig zijn. Dit moet gerealiseerd worden door meer preventie en hergebruik, meer recyclage, nieuwe recyclagetoepassingen en nieuwe technieken zoals chemische recyclage. Tegen 2050 moet de overblijvende afvalverbranding CO2-vrij verlopen. Deze visie wordt gebruikt als leidraad voor de planning van de eindverwerkingscapaciteit in Vlaanderen

Bron: Ovam – Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2019-Opvolging van de indicatoren in het uitvoeringsplan

Gooi je afval niet zomaar in de vuilniszak. Heel wat zaken zijn nog geschikt voor recyclage. Je bent welkom op containerparken van in Kapellen tot Bilzen, van in Kortrijk tot Wuustwezel. Doe een goede sortering en gooi je restafval in de juiste container. Zo kan het optimaal worden verwerkt.