Impact coronacrisis op afvalbeleid op lange termijn

- 1

De coronacrisis en de economische problemen die erop volgen, hebben een aantal zwaktes blootgelegd van de huidige economie, maar ook de mogelijke voordelen van een meer circulaire economie. Zo is gebleken dat lange aanvoer- en afvoerlijnen onze economie kwetsbaar maken.

De coronacrisis heeft ons bewuster gemaakt van de risico’s van een sterke afhankelijkheid van de aanvoer van producten van buiten Europa. Tegelijkertijd zijn we soms ook afhankelijk van verre bestemmingen voor de verwerking van ons afval.

In een wereldwijde crisis ontstaan er dan problemen met de afzet van recycleerbare afvalstoffen en de aanvoer van nieuwe producten. Vandaar dat het belangrijk is te investeren in Europese productie van goederen om onze afhankelijkheid te verkleinen en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat die Europese producenten zoveel mogelijk gebruikmaken van gerecycleerde materialen.

Meer veerkracht

Ook de productie en aankoop van herbruikbare producten die langer meegaan maakt onze economie veerkrachtiger, omdat er dan minder aanvoer van grondstoffen en afvoer van afvalstoffen nodig is. Producten hergebruiken zorgt ook voor een groter aanbod van goedkope producten, waardoor ook mensen met minder koopkracht in hun materiële behoeften kunnen voorzien.

De coronacrisis heeft ook getoond dat overheidsingrijpen via beleidsmaatregelen nodig is om te komen tot meer circulaire economie. Een tijdelijk overaanbod van goedkope olie of een gebrek aan afzetmogelijkheden van ingezameld textielafval zetten de recyclage onder druk en tonen dat de markt niet vanzelf komt tot meer recyclage. Van de overheid wordt daarom een krachtiger beleid gevraagd om een gunstige economische omgeving te creëren voor hergebruik en recyclage

Bron: Ovam – Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2019-Opvolging van de indicatoren in het uitvoeringsplan

Je vindt op onze website meer info over afvalverwerking en recyclage. Een overzicht van meer dan 300 containerparken, van Kalmthout tot Houthalen, van Kortrijk tot Beringen. We proberen iedereen aan te zetten om hun afval maximaal te sorteren en naar het recyclagepark te brengen. Beter sorteren is beter recycleren en dat is goed voor het milieu!