Containerparken tijdens Corona

- 1

De leden van Interafval en hun medewerkers steken tijdens de coronapandemie van 2020 meer dan een tandje bij om de dienstverlening aan de burgers op peil te houden. Het ophalen van huisvuil komt nergens in het gedrang, de recyclageparken gaan na een korte sluiting coronaveilig open. Maar het onzekere economische klimaat legt extra druk op de recyclagesector en die laat zich ook voelen bij de gemeenten en de afvalintercommunales.

Dienstverlening gewaarborgd

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft begin maart 2020, na nauw overleg met Interafval, een omzendbrief klaar om de afvalinzameling en -verwerking te waarborgen bij een verminderde personeelsbezetting door COVID-19. De wereldwijde opmars van het virus dwingt ook België tot steeds strengere maatregelen.

Na de verplichte sluiting van cafés en restaurants op 13 maart gaat het land vijf dagen later in lockdown: alle niet-essentiële winkels gaan dicht en er is een beperking van niet-essentiële verplaatsingen. Minister Demir verplicht op 18 maart ook de onmiddellijke sluiting van alle recyclageparken om het personeel en de bezoekers te beschermen.

Recyclageparken weer open

Vanaf 7 april 2020 kunnen de Vlaamse recyclageparken weer open als ze de nodige veiligheidsmaatregelen nemen voor personeel en bezoekers. Verschillende lokale besturen hebben een afspraken-systeem om bezoekersstromen te beperken.

Het brengen van asbest cement naar het recyclagepark kan pas ten vroegste vanaf 14 juli, omdat particulieren die thuis asbest willen verzamelen daarvoor niet het noodzakelijke beschermingsmateriaal kunnen kopen. De verkoop van FFP2- en FFP3-maskers is immers verboden omdat die zijn voorbehouden voor het zorgpersoneel.

Ook sommige afzetmarkten voor ingezamelde afvalstromen ondervinden de impact van de maat- regelen tegen het coronavirus. Zo is de afzetmarkt voor textiel volledig verzadigd en/of stilgelegd. Aan burgers wordt dan ook gevraagd om voorlopig geen textiel te deponeren in straatcontainer

Dienstverlening op containerparken

Door het aanpassen van de werkorganisatie, bijvoorbeeld het opdelen van ploegen in kleine groepen met een minimum aan contact met andere personeelsleden, slagen de leden van Interafval erin om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen.

Dit lukt enkel dankzij de inzet van duizenden mannen en vrouwen in de afvalophaling en -verwerking, medewerkers van recyclageparken en heel wat personeel achter de schermen. Met een advertentie in een nationale krant bedankt Interafval in april haar medewerkers voor hun inzet.

Bron: Interafval jaarbericht 2020

We geven op deze website een waaier aan informatie over recyclage en afvalverwerking. Je merkt dat er heel wat maatregelen worden genomen voor een beter milieu en klimaat. Je kan zelf bijdragen tot de oplossing door maximaal je afval te sorteren. Inwoner van Roeselare, Geel, Merelbeke, Tienen of een andere stad of gemeente? Ga naar het containerpark in je buurt met je afgedankte spullen.