Hoeveel hergebruik bij de Vlaamse huishoudens

- 1

Hergebruik door de Vlaamse huishoudens bedraagt 34 kg per inwoner volgens recent onderzoek. Hergebruik via de erkende kringloopcentra in Vlaanderen geeft een beperkt beeld van het hergebruik in Vlaanderen door de Vlaamse huishoudens. Er bestaan meerdere kanalen die hergebruik van producten mogelijk maken, zowel formeel als informeel. Bovendien gaat er niet altijd een financiële transactie gepaard met het hergebruik, bv. familie die kinderkledij aan elkaar doorgeeft.

Om een volledig beeld te krijgen van het hergebruik in Vlaanderen bevroegen onderzoekers van het Steunpunt Circulaire Economie 1.500 Vlamingen naar hun aankoop van tweedehands producten via de erkende kringloopcentra en via andere kanalen, zoals vrienden/familie, rommelmarkten, online … Vervolgens moesten de respondenten ook aangeven hoeveelheid goederen ze gratis ontvingen via vrienden/familie, rommelmarkten, online, goede doelen … Op basis van deze gegevens konden de onderzoekers nagaan wat het aandeel is van de erkende kringloopcentra in het totaal hergebruik door Vlamingen voor verschillende producten.

Door middel van extrapolatie van het hergebruik via de erkende kringloopcentra wordt het totaal hergebruik in Vlaanderen door de Vlaamse huishoudens ingeschat op 34 kg.

Opvallend is dat de verkoop via erkende kringloopcentra instaat voor 1/6devan het totale hergebruik door Vlaamse huishoudens, zowel via formele als informele kanalen.

Bron: Ovam – Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2019-Opvolging van de indicatoren in het uitvoeringsplan

Je vindt op onze website meer info over afvalverwerking en recyclage. Een overzicht van meer dan 300 containerparken, van Heule tot Brugge, van Gent tot Mechelen. We proberen iedereen aan te zetten om hun afval maximaal te sorteren en naar het recyclagepark te brengen. Beter sorteren is beter recycleren en dat is goed voor het milieu!