Hergebruik van voorwerpen of componenten

- 1

Na preventie is hergebruik de tweede trede van de prioriteitenladder. Met hergebruik wordt elke handeling verstaan waarbij voorwerpen of componenten van voorwerpen, die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld. Onder hergebruik vallen de volgende 5 R strategieën, die de levensduur van producten en onderdelen verlengen

  • Re-use: hergebruik van een afgedankt product in goede staat door een andere gebruiker in dezelfde functie
  • Repair: reparatie en onderhoud van een kapot product voor hergebruik in zijn oude functie
  • Refurbish: opknappen of moderniseren van een oud product
  • Remanufacture: onderdelen van een afgedankt product gebruiken in een nieuw product met dezelfde functie
  • Repurpose: een afgedankt product of onderdelen ervan gebruiken in een nieuw product met een andere functie

Vooraleer hergebruik mogelijk is, moet een product soms hersteld, gecontroleerd of opgefrist worden. Deze activiteit wordt uitgevoerd via personen, organisaties en platformen die deze diensten aanbieden, al dan niet betalend. De kringloopsector heeft ervaring en kennis opgebouwd met betrekking tot heel wat productgroepen waaronder ook het nazicht en herstel van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) in de 9 erkende hergebruikcentra. Daarnaast is er een gevarieerd aanbod aan herstelmogelijkheden in de private commerciële sector via de distributie of lokale herstelateliers. Ook ‘Doe het zelf’ en ‘Upcycling’ cursussen worden meer en meer aangeboden door commerciële en non-profit organisaties zoals ‘Vorming Plus’, lokale verenigingen, vormingsorganisaties en lokale besturen. Deze dragen indirect bij tot duurzame consumptie en levensduurverlenging van het materiaal en product.

Rapportering

De erkende kringloopcentra rapporteren jaarlijks hun resultaten aan de OVAM. Andere initiatieven voor hergebruik en herstel zijn niet erkend of geregistreerd bij de OVAM. Een volledig overzicht, noch de resultaten, van deze initiatieven zijn bekend.

Indicatoren voor hergebruik via de erkende kringloopcentra zijn:

  • Aantal kringloopcentra en winkelpunten in Vlaanderen;Aantal andere verkooppunten in Vlaanderen;
  • Inzameling herbruikbare goederen;
  • Winkelverkoop van tweedehands goederen door de erkende kringloopcentra;
  • Aantal en profielen sociale tewerkstelling.

Bron: Ovam – Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2019-Opvolging van de indicatoren in het uitvoeringsplan

Je vindt op onze website meer info over afvalverwerking en recyclage. Een overzicht van meer dan 300 containerparken, van Tessenderlo tot Ieper, van Grimbergen tot Rumst. We proberen iedereen aan te zetten om hun afval maximaal te sorteren en naar het recyclagepark te brengen. Beter sorteren is beter recycleren en dat is goed voor het milieu!