Containerparken en tweede golf

- 1

Tijdens de tweede golf van de COVID-pandemie in het najaar van 2020 neemt ons land weer strenge maatregelen. Deze keer zijn er geen grote ingrepen nodig in de afval dienstverlening. De impact voor de burgers is minimaal, al dwingt een verminderde personeelsbezetting sommige leden van Interafval wel om te schuiven met enkele ophaalrondes.

Meer huisvuil, gft en pmd

Interafval verzamelt bij haar leden de nodige informatie over de verminderde personeelsbezetting door besmettingen en quarantaine periodes. De cijfers worden elke week gedeeld met het kabinet van minister Zuhal Demir en de OVAM. Interafval vertegenwoordigt haar leden ook in de coördinatiecel van de OVAM.

De COVID-19-pandemie laat zich voelen in de ingezamelde hoeveelheden huishoudelijk afval. Op basis van een dataverzameling bij haar leden brengt Interafval dat eind 2020 een eerste keer in kaart. De pandemie zorgt voor een toename van de hoeveelheid huisvuil, gft en pmd. Die cijfers zijn belangrijk in het licht van de restafvaldoelstellingen die de Vlaamse Regering oplegt aan de gemeenten.

Bron: interafval jaarbericht 2020

Je vindt op onze website meer info over afvalverwerking en recyclage. Een overzicht van meer dan 300 containerparken, van Aarschot tot Maldegem, van Diepenbeek tot Zonhoven. We proberen iedereen aan te zetten om hun afval maximaal te sorteren en naar het recyclagepark te brengen. Beter sorteren is beter recycleren en dat is goed voor het milieu!