Herbruikbare goederen inzamelen

- 1Burgers en bedrijven kunnen goederen brengen naar het kringloopcentrum of gratis laten ophalen op afspraak. Dit is geen inzameling van afval, maar een selectieve inzameling van potentieel herbruikbare goederen. Om de doelstellingen van hergebruik te halen, werd de inzamelwijze in een aantal gemeenten uitgebreid met integrale inzameling. Bij integrale inzameling worden goederen ingezameld zonder voorafgaande selectie op hergebruik. Het gaat om textiel via containers en huis-aan-huis, en AEEA via containers. Deze laatste zijn wel afvalinzamelingen.

De talrijke individuele en sectorcampagnes en initiatieven zorgden in 2019 opnieuw voor een stijging van 5% bij de inzameling ten opzichte van 2018: ongeveer 87.571 ton goederen werden ingezameld, waarvan ongeveer 70.828 ton selectief. Kijken we naar de verdeling van de verschillende inzamelkanalen (locatietypes). Hieruit kunnen we afleiden dat de sector nog steeds zijn basiswerking en doelstelling waarmaakt: selectief inzamelen bij de burgers en bedrijven, aan huis op afspraak of gebracht naar het centrum. Op het recyclagepark kunnen verschillende inzamelvormen en productgroepen aangeboden worden: selectief voor de hergebruikcontainer en integraal voor AEEA en textiel.

Extra inzamelpunt op het containerpark

De hergebruikcontainer op het recyclagepark, gekoppeld aan begeleiding door een specialist in hergebruik, is een extra inzamelpunt voor gebieden met weinig brengpunten en ophaalmogelijkheden. Elektro in figuur 8 omvat de inzameling op basis van specifieke opdrachten en overeenkomsten met Recupel en winkelketens (distributie). Om de gevers te sensibiliseren en te waarderen organiseert de Kringwinkel nationaal onder andere de ‘Dag van de Gever’. De sector zoekt ook naar andere manieren om de inzamelingskanalen te verruimen en het potentieel aan instroom te verhogen zoals partnerships met de winkelketens en bedrijven.

Bron: Ovam – Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2019-Opvolging van de indicatoren in het uitvoeringsplan

Wil je je steentje bijdragen tot een betere verwerking van het restafval? Breng je afval naar het containerpark. Van Mechelen tot Waterschei, van Leuven tot Sint-Michiels Brugge, er zijn overal recyclageparken die zorgen dat je afval maximaal wordt gerecycleerd.