Europees actieplan Circulaire Economie

- 1

Op 11 maart 2020 presenteerde de Europese Commissie haar gloednieuw Europees actieplan Circulaire Economie.

Het actieplan vormt een basispijler van de Europese Green Deal en is tevens een belangrijk onderdeel van de Europese Industriestrategie, die de Europese industrie op weg moet zetten naar een groene, klimaatneutrale en digitale transformatie.

Met meer dan 35 maatregelen wil de Commissie de milieu- en klimaatimpact van onze producten en economische activiteiten drastisch verminderen. Ze streeft naar een verdubbeling van het circulair gebruik van materialen in de komende 10 jaar en naar een vermindering van de ecologische voetafdruk van de Europese consumptie.

Zo moet de herziening van de Europese ecodesign vereisten ervoor zorgen dat producten in belangrijke waardeketens zoals elektronica en ICT, textiel, meubels, staal, cement en chemische stoffen, langer meegaan, herbruikbaar en herstelbaar zijn, vrij van gevaarlijke stoffen zijn, meer gerecycleerd materiaal bevatten, een lagere koolstof- en ecologische voetafdruk hebben…

Er komen EU-strategieën om de circulariteit te bevorderen in prioritaire sectorale waardeketens zoals elektronica, gebouwen, batterijen, voertuigen, textiel, verpakkingen, kunststoffen en voeding.

Focus op afvalpreventie

Het actieplan legt de focus op afvalpreventie met als doel een halvering van het restafval in de komende 10 jaar en een versterking van de vraag naar en het aanbod van secundaire grondstoffen. De uitvoer van kunststofafval buiten Europa zal beperkt worden en de recyclagecapaciteit wordt opgedreven. Tracering van gevaarlijke stoffen zal verbeterd worden en bindende Europese criteria voor overheidsaanbestedingen moeten innovatie en circulariteit bevorderen. De EU engageert zich om wereldwijd de leiding te nemen rond circulaire economie en om deze transitie rechtvaardig te laten verlopen, op maat van burgers, steden en regio’s.

Bron: Ovam – Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2019-Opvolging van de indicatoren in het uitvoeringsplan

Een beter milieu begint bij jezelf. Sorteer je afval en breng jet naar het containerpark. Overal in Vlaanderen vind je deze recyclageparken. Woon je nu in Heist-op-den-Berg, Oostende, Turnhout of Merelbeke, er is altijd een dergelijk park bij jouw in de buurt.