Aangepaste rest­ afvaldoelstellingen voor gemeente­besturen

Zoals bij de opmaak in 2016 voorspeld was, komen er wijzigingen aan het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval. De belangrijkste aanleiding hiervoor is de herziening van de Belfiusclusters, op basis waarvan de gemeentelijke restafvaldoelstellingen zijn vastgelegd. De analyse die op basis van socio-­economische parameters de Vlaamse gemeentebesturen in clusters samenbrengt, was ondertussen zo’n tien jaar oud. Er waren in die tijd niet alleen demografisch en economisch dingen veranderd, er zijn ook andere factoren om rekening mee te houden, bijvoorbeeld de fusie van enkele gemeentebesturen.

De verdeling van de gemeentebesturen over clusters wordt dus anders, net als het aantal clusters, hun naam en de groep gemeenten die ze vertegenwoordigen. De OVAM gaat aan de slag om de restafvaldoelstellingen te herberekenen en bereidt een aanpassing van het afvalplan voor. Voor sommige gemeentebesturen komt de herindeling aan als een koude douche: lag de doelstelling volgens de oude clusters nog binnen handbereik, dan is de nieuwe uitdaging ineens een pak groter.

De herberekening heeft daarnaast tot gevolg dat de restafvaldoelstelling op Vlaams niveau iets daalt, van gemiddeld 141 naar 139 kilogram restafval per inwoner. De doelstellingen zijn bindend tegen het einde van de planperiode en dat is 2022.

In de marge van de herziening van het plan stelt de OVAM voor gemeentebesturen te verplichten om op alle recyclageparken folies en verpakkingen uit kunststof in te zamelen, zolang ze geen nieuwe blauwe zak hebben. Door de geleidelijke invoering van de nieuwe blauwe zak kunnen inderdaad steeds meer inwoners die afvalstroom apart aanbieden. Interafval pleit er echter voor een dergelijke tussentijdse oplossing niet te verplichten. Gemeentebesturen die in afwachting van de nieuwe blauwe zak hun inwoners de mogelijkheid willen bieden om plastic verpakkingen en folies naar het recyclagepark te brengen, kunnen dit uiteraard doen, maar het blijft dus een vrije keuze.

Bron: Interafval jaarbericht 2019

Waar je ook woont, in Kalmthout, Vilvoorde, Sint-Job of Londerzeel, je hebt nooit een excuus om zomaar alles zomaar bij het brandbaar huisvuil te gooien. Ook in jouw stad of gemeente is er gezorgd voor een recyclagepark. Met deze website willen we je aansporen om goed en tot in detail je afval te scheiden. Zo kan het door gespecialiseerde bedrijven maximaal worden gerecycleerd.