Financiële steun voor lokaal afvalbeleid

Lokale besturen hebben recht op financiële ondersteuning voor het uitwerken van acties betreffende lokaal afvalbeleid.
Klassiekers zijn hierbij het promoten van compostbakken en compostvaten of de aanpassing van het recyclagepark, zodat het mogelijk wordt verschillende tarieven voor verschillende afvalstoffen te hanteren. Wanneer de Vlaamse overheid in 2019 plannen heeft om het subsidiebesluit aan te passen, benadrukt Interafval het belang van de ondersteuning van de vele projecten in verband met het verwijderen van asbestcement uit onze omgeving.

Veel lokale besturen hebben projecten op stapel staan om hun inwoners hierbij financieel tegemoet te komen. Het gaat dan onder meer over de ophaling van asbestcement aan huis in grote zakken of containers. In 2018 bleek al snel dat het aantal aanvragen het beschikbare budget duidelijk overtrof. Zowel Interafval als de OVAM spant zich in om de financiële middelen voor dit dossier op een voldoende hoog niveau te houden. Dit is broodnodig, als we met zijn allen Vlaanderen asbestveilig willen maken.

Twee andere belangrijke aandachtspunten zijn voor Interafval de financiële steun voor herbruikbare bekers en voor het uitvoeren van restafvalanalyse op (inter)gemeentelijk niveau. Op het moment dat de Vlaamse overheid het gebruik van wegwerpbekers op evenementen van lokale besturen wil verbieden, is zo’n subsidiemogelijkheid een mooi voorbeeld van steun. Interafval is tevreden dat deze mogelijkheid behouden blijft. De herbruikbare beker is een klassieker in het afvalpreventiedossier, maar begint nu aan een tweede jeugd.

Nieuwkomer in het subsidiebesluit is de analyse van het restafval. Tot nu toe gebeuren dergelijke analyses op Vlaams niveau, vaak ter voorbereiding van de opmaak van een nieuw Uitvoeringsplan. Omdat lokale besturen nu apart te behalen restafvaldoelstellingen hebben, kan het nuttig zijn zo’n onderzoek op lokaal niveau te doen. Het subsidiebesluit wil hen daarbij financieel een zetje geven

Bron: Interafval jaarbericht 2019