Corona en de verwerking van afval

- 1

Verschillende leden van Interafval stellen tijdens de coronacrisis een gevoelige toename vast van zwerfvuil. Wegwerp mondmaskers en plastic handschoenen blijven liggen op parkings, op straat, in tuinen en parken. Mooimakers lanceert in april een extra campagne met een specifieke focus op corona gerelateerde wegwerpproducten in zwerfvuil.

De coronacrisis zorgt voor een onzeker economisch klimaat in de afvalverwerkingssector. De verminderde economische activiteit leidt tot spotgoedkope olieprijzen met nog lagere primaire plastic prijzen dan voordien. Deze lage prijzen zetten een enorme druk op de recyclagebedrijven van kunststoffen, die vaste kosten hebben voor inzameling en verwerking.

De recyclagesector trekt aan de alarmbel en vraagt de Vlaamse, Waalse, Brusselse en federale regering om structurele beleidsmaatregelen te nemen die de concurrentieverhoudingen tussen gerecycleerde kunststoffen en virgin materialen veranderen.

De weinig interessante markt voor kunststofrecyclage laat zich ook voelen bij gemeentebesturen en afvalintercommunales. Het afzetten van ingezamelde harde kunststoffen is moeilijk en de kostprijs voor de verwerking is zeer hoog. De verwerkers vragen aan verschillende lokale besturen een corona toeslag op harde plastics. En dit in tijden van financiële krapte.

Interafval vraagt dat de overheid meer investeert in kennis over de afzetmarkten en prijsevoluties zodat het afvalbeleid daarop kan worden afgestemd.

Prijzen papier en karton

COVID-19 maakt een einde aan de dalende prijzen van papier en karton de voorbije jaren. De lockdown en gesloten winkels zorgen voor een sterke toename van e-commerce, en dus van verpakkingsmateriaal. De toenemende vraag doet de prijzen van karton stijgen. Verschillende verstoringen aan de vraag- en aanbodzijde blijven wel voor een onstabiele marktbalans zorgen, maar over het algemeen lijken de verwerkers van papier en karton in 2020 de verliezen van de voorgaande jaren deels te kunnen recupereren.

Bron: interafval jaarbericht 2020

Gooi je afval niet zomaar in de vuilniszak. Heel wat zaken zijn nog geschikt voor recyclage. Je bent welkom op containerparken van in Kapellen tot Heist-op-den-Berg, van in Hasselt tot Genk. Doe een goede sortering en gooi je restafval in de juiste container. Zo kan het optimaal worden verwerkt.