Containerpark Huldenberg

Containerpark Huldenberg

Het containerpark Huldenberg is het recyclagepark voor de inwoners van Huldenberg, Loonbeek, Neerijse, Ottenburg, Sint-Agatha-Rode. Je kan er terecht met allerlei afgedankte spullen. Van zakken gips tot plasticvlootjes, van karton tot lege CD-doosjes. Onderschat de waarde van een recyclagepark niet. Recycleren is zeer belangrijk. Werp je afval dus zeker in de juiste container. Dat zorgt immers voor een goede sortering. De bedrijven die het afval verwerken werken daardoor efficiënter. Als je beter sorteert belandt er daarom minder materiaal bij het brandbaar afval. Als inwoner van je stad of gemeente draag je daarmee bij tot een beter milieu.

Adres

Containerpark Huldenberg
Ecowerf, Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost
Pop-up containerpark:
Parking De Kronkel
Gemeenteplein 2
3040 Huldenberg
Vlaams Brabant

  • Je kan terecht op het recyclagepark in Bertem
  • Pop-up recyclagepark: Parking De Kronkel, Gemeenteplein 2, 3040 Huldenberg
    Open van mei t.e.m. oktober (uitgezonderd in september), elke laatste zaterdag van de maand, van 09.00 – 16.00 uur.

Waarom naar het containerpark Huldenberg?

We willen de mensen van Huldenberg, Loonbeek, Neerijse, Ottenburg, Sint-Agatha-Rode graag aanzetten om nog meer in te zetten op recyclage van hun afgedankte producten. Sorteer vooraf zoveel mogelijk je afval. Breng het naar het containerpark in Huldenberg. Werp het dan niet zomaar in de container met het opschrift brandbaar. Er zijn specifieke zones waar je met bijvoorbeeld röntgenfoto’s, koffiekannen of bierbakken terecht kan. Selectief afval inzamelen is beter voor het milieu. Het kan dan worden gerecycleerd, gecomposteerd of hergebruikt. Is dit niet mogelijk dan wordt het in ieder geval milieuvriendelijk verwerkt.

Een foutje gezien in onze gegevens? Gelieve ons dan te contacteren via het contactformulier. Zo houden we de gegevens van het recyclagepark in Huldenberg up-to-date. Alvast bedankt!