Afvalrecyclage van PET-flessen kan beter

Uit nieuw onderzoek dat duurzaamheidsadviesbureau Eunomia Research & Consulting voor Zero Waste Europe heeft uitgevoerd, blijkt dat het meeste polyethyleentereftalaatplastic (PET) dat in Europa uit flessen wordt teruggewonnen, niet terugkomt in nieuwe PET-flessen. Aanzienlijke verbeteringen in PET-ontwerp, inzameling en recycling zullen nodig zijn om de circulariteit te verbeteren.

Het vandaag gepubliceerde rapport “How circular is PET?” geeft een beeld van de werkelijke stand van circulariteit van dit materiaal in flessen in Europa – inclusief hoeveel materiaal van flessen wordt ingezameld voor recycling; hoeveel daarvan daadwerkelijk wordt gerecycled; en hoeveel van het gerecyclede PET in nieuwe flessen wordt gestopt.

Resultaten onderzoek recyclage PET-flessen:

  • Het meeste gerecyclede PET dat in Europa uit flessen wordt teruggewonnen, wordt gebruikt in andere, minder hoogwaardige PET-toepassingen zoals trays, film, omsnoeringsband of vezels – waarbij nieuwe flessen die op de markt worden gebracht gemiddeld slechts 17% gerecycled PET bevatten, ondanks een recyclingpercentage van ongeveer 50%.
  • Gerecycleerde inhoud voor alle PET-productstromen – inclusief kunststof trays voor eenmalig gebruik, textielvezels, films en verpakkingsband – is afkomstig van flessen, als gevolg van de zeer lage niveaus van recycling voor PET-toepassingen buiten flessen. Van de 1,8 miljoen ton gerecyclede vlokken uit flessen wordt slechts 31% verwerkt tot pellets voor flessen, terwijl de rest (69%) in andere PET-producten terechtkomt.

Het beeld van de recycling van PET-flessen verschilt per continent, waarbij sommige landen hoge recyclingpercentages halen, vooral dankzij de aanwezigheid van statiegeldsystemen (DRS), terwijl andere landen lagere recyclingpercentages halen wanneer zij alleen gescheiden inzamelingssystemen hanteren.

Veranderingen

Uit belangrijke beleidsveranderingen in de EU en toezeggingen van grote merken blijkt een ambitie om de PET-circulariteit te vergroten. Het rapport toont echter aan dat hogere niveaus van gerecyclede inhoud haalbaar zijn met de implementatie van verbeterde inzamelingssystemen zoals Deposit Return Systems (DRS); de overstap van gekleurde en ondoorzichtige flessen naar heldere flessen; en het geven van prioriteit aan recycling van fles naar fles om cascade naar andere PET-toepassingen dan flessen te voorkomen. Naast mechanische recycling kunnen ook chemische depolymerisatietechnologieën bijdragen tot de algehele circulariteit van PET, op voorwaarde dat zij tot volle wasdom komen en het volledige effect ervan wordt beoordeeld.

Met die veranderingen is het wellicht mogelijk om tegen 2030 een bovengrens te bereiken tussen 61% en 75% gerecyclede inhoud in flessen; maar onder de huidige marktomstandigheden zou dit kunnen oplopen tot een minimale beleidsgestuurde doelstelling van 30%.

Conclusie

Dorota Napierska, Policy Officer on Toxic-Free Consumption & Production bij Zero Waste Europe, zegt: “Deze studie toont aan dat PET vandaag niet erg circulair is en dat in de toekomst ook zal blijven tenzij er substantiële beleidswijzigingen worden doorgevoerd; en technische en economische barrières worden weggenomen. We zouden kunnen speculeren dat, als het meest recyclebare en gerecyclede type plastic moeite heeft om de uitdagingen van meer circulair worden aan te gaan, de andere soorten plastic voor nog grotere uitdagingen kunnen komen te staan.

De meest effectieve manier om de circulariteit van dit materiaal te vergroten is dan ook niet alleen door recycling, maar door het gebruik ervan voor duurzame toepassingen in plaats van wegwerptoepassingen.”

Bron: persbericht zerowasteeurope.eu

Recyclage via het containerpark

- 2PET flessen zijn een interessant product om te recycleren. Sorteer dus zorgvuldig de flessen en steek ze in de blauwe zak PDM zak. De zak wordt op vooraf bepaalde tijdstippen opgehaald door de gemeente. Je kan ze ook kwijt in een containerpark in je regio.